زمينه اصلي فعاليت  
      از تاريخ 4/10/87
 

پژوهش در زمينه معمارى و مهندسى نظامهاى كلان، فناورى اطلاعات، برنامه ريزى راهبردى و توسعه، مهندسى سيستم، و تحولات و معمارى نظامهاى آموزشى.

طراحى، مشاوره و نظارت در طراحى معمارى نظامهاى كلان،‌ معمارى سازمان، نظامهاى فناورى اطلاعات، معمارى نظامهاى نرم افزارى، و حوزه هاى مرتبط.

 

 فعاليت هاي اصلي جاري

 
 
مطالعه و طراحي معماري نظام آموزشي كشور براي جامعه اطلاعاتي
     
 

طراحي چارچوب و متدولوژي ملي معماري نظام هاي خرد و کلان (چم)

مجموعه آموزشى راهنما در بسترسازى نظام آموزشى براى جامعه اطلاعاتى (مبنا)

 

 فعاليت هاي اصلي قبلي

 
 

 

الگوی تعالي امنیت و معماری حوزه های مرتبط در حوزه فضای تبادل اطلاعات (اتاز)

ارائه چارچوب مفهومي، تحليل محتوايي، و استخراج بسته هاي راهبردي بخش سلامت در تدوين برنامه پنجم توسعه (سلامت)  

طراحى معمارى، مطالعه و تدوين سند و برنامه توسعه دولت الكترونيك كشور

طراحى معمارى نظام فن‌آورى اطلاعات نهاد رياست جمهورى (نفر)

طراحى دورنماى معمارى نظام آگاهى رسانى، پشتيبانى و امداد افتا (آپا)

 طراحى دورنماى معمارى سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران (سف)

طراحى معمارى سيستم محورى زيرساخت مديريت و هدايت سيستم هاى كاربردى يكپارچه (سمز)

فعاليتهاي مرتبط

اگر طرح‌، پروژه، نظريه، معمارى‌، مقاله، پايان نامه، يا فعاليتى مرتبط با فعاليت‌هاى ذكر شده در اين سايت به انجام رسانيده ايد يا در حال انجام آن هستيد، در صورت تمايل مى توانيد با معرفى آن به سايت، ارتباط فعاليت (لينك)خود را در قسمت مربوطه با نام خودتان درج نماييد.

 

برخي انتشارات و تازه ها

 
 

ا

 

نظام برتر، آموزش آينده و آينده آموزش

مبانى رايانه و برنامه سازى

داستان اميدآباد

مجموعه راه دولت

 

دريافت فونت هاى بكار رفته در مستندات (517KB)

   

 

 

كارگروه ها

 

كارگروه نظام‌آموزشى در جامعه اطلاعاتى

كارگروه مهندسى نظام‌هاى كلان

كارگروه علوم شناختى، دانش و نظريه‌  فرهنگ

 

كارگروه نظريه‌ عمومى فرهنگ

 

كارگروه چارچوب و متدولوژى ملى معمارى

كارگروه پديده‌ شناسى دولت و دولت الكترونيك

     
       ______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و  استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس Majidi.Office@gmail.com ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فناورى اطلاعات، 1399