معرفي مختصر مجموعه راه دولت

 
 
معرفى مجموعه راه دولت
نسخه الكترونيكى مجموعه
 
 

معرفي مجموعه راه دولت

 
 

طرح مطالعه، طراحى معمارى و تدوين سند دولت الكترونيكى كشور،‌ از سال 1381 در مركز فن آورى اطلاعات رياست جمهورى ارائه شد. با فراز و نشيبهاى اجرائى بسيارى كه در سه سال بعد با آن مواجه شده و موجبات كندى فراوانى گرديد، فاز صفر طرح براى تبيين صورت مسئله، و ابعاد اساسى طرح، به حمد و يارى خداوند در انتهاى سال 1383،‌ به پايان رسيد. و با پايان يافتن فاز صفر، سند راهبرد ملى دولت الكترونيك كشور ارائه گرديد، و در خرداد ماه سال 1384 به تصويب هيات محترم وزيران وقت رسيد.

نكته اساسى در اين طرح، رويكرد متفاوتى است كه طرح در برنامه ريزى توسعه اتخاذ كرده، و نگاه متفاوتى است كه به پديده دولت الكترونيك، و برنامه ريزى توسعه آن داشته است. هر چند كه اين رويكرد و نگاه متفاوت، در ابتداى امر ممكن است توسط بسيارى از صاحبنظران و كارشناسان و مديران حوزه هاي مرتبط، آشنا و قابل هضم نباشد، و گنجاندن مفاهيم، برنامه ها و روشهاى آن، در كليشه‌هاى موجود  و متداول برنامه ريزى توسعه، براى آنان دشوار باشد. اما با كمى سعه صدر، صبر، و صرف وقت در مطالعه عميقتر (و نه نگاه اجمالى و سرسرى به فهرست، و تصميم گيرى بر اساس آن، آنچنان كه امروزه رايج است)، وآمادگى براى اجتناب از تعصب بر روشهاى پيشينيان در صورت يافتن حق در روشى متفاوت،  روش و رويكرد اين طرح را كاملا علمى، و عملى مى يابند.

در اين مطالعه، زمينه يك نظريه پردازى مفصل در حوزه دولت الكترونيك فراهم شد. هر چند كه ما هنوز در ابتداى مسير اين نظريه پردازى هستيم، اما در همين اوان راه هم، بنيادهاى اين نظريه در تركيب و شالوده اى از تبيين روابط نظرى بين نظريه هاى دولت، جامعه اطلاعاتى، اطلاعات، فن آورى اطلاعات، معمارى و مهندسى نظامهاى كلان،‌ شكل گرفت.

ابعاد مطالعه در مستندات مجموعه راه دولت (شامل كليات طرح، چارچوب نظرى طرح،  چارچوب و متدولوژى معمارى نظام‌هاى خرد و كلان، مطالعه تطبيقى، دورنماى معمارى دولت الكترونيك، خواستگاه مهندسى نظام‌هاى‌كلان، سند راهبردى دولت الكترونيك )، و حداقل در چكيده آن مطرح شده است. نقدهاى فنى و علمى صاحبنظران محترم، قطعا ما را در ادامه مسير و پخته كردن اين كار، يارى خواهد رساند. كما اينكه تا كنون نيز استفاده بسيارى از اين نقدها، در اين جهت داشته ايم. لذا اميدواريم اين نقدها كماكان يارى رسان ما در رفع نواقص و اصلاح مسير باشد،‌ و لذا  مواكدا آن را طلب و از آن استقبال مى‌كنيم.

با توجه به محدوديت زمانى و فشارهاى اجرائى، تدوين و ويرايش نهائى صورت نگرفته است. لذا جاى جاى آن داراى اشكالات تدوينى فنى و ادبى است. هدف و تلاش ما بر آن است كه اين مجموعه، پس از تدوين دقيقتر و ويرايش، در شكل چند كتاب منتشر شود (ان شاء الله).

 
 

 نسخه الكترونيكى مجموعه

 
 

چكيده : چكيده مبسوط طرح دولت الكترونيك

4.76MB

كليات طرح دولت الكترونيك

12.8MB

چارچوب نظرى دولت الكترونيك

12.4MB

چم : چارچوب و متدولوژى معمارى نظامهاى خرد و كلان

5.30MB

مطالعه تطبيقى دولت الكترونيك

   
 

مقدمه

432KB

جامعه اطلاعاتى

274KB

مفاهيم

720KB

تاريخچه

184KB

نگاهى سريع به شكل گيرى دولت الكترونيك

243KB

رويكرد و فراروند توسعه دولت الكترونيك

464KB

برنامه ريزى راهبردى دولت الكترونيك

768KB

معمارى و ساختارهاى متداول دولت الكترونيك

2.54M

مولفه ها و ابعاد اساسى دولت الكترونيك

640KB

استانداردهاى حوزه دولت الكترونيك

528KB

بررسى موردى - كنكورد

208KB

بررسى موردي- كانكاس

273KB

بررسى موردى - سنگاپور

151KB

بررسى موردى - نيوزلند

465KB

دولت الكترونيك و ايران

288KB

روش شناسى و متدولوژى

62KB

 

دورنماى معمارى دولت الكترونيك

2.86MB

خواستگاه مهندسى نظامهاى كلان

4.04MB

سند راهبردى و معمارى كلان نظام فاواى نهاد رياست جمهورى

311KB

 
 
______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1385