نگاه اجمالي : ارائه چارچوب مفهومي، تحليل محتوايي، و استخراج بسته های راهبردی بخش سلامت در تدوين برنامه پنجم توسعه

 
     
 
 
 
 

 ارائه چارچوب مفهومي،  تحليل محتوايي و استخراج بسته های راهبردي بخش سلامت در تدوين برنامه پنجم توسعه

 
 
 

طی فرآیند برنامه ریزی توسعه در حوزه سلامت که با مسئوليت وزارت بهداشت و درمان از یکسال پیش شروع شد، پس از مطالعات اولیه و فعالیت کمیته های پنجگانه، فعالیت تلفیق توسط کمیته تلفیق آغاز شد. به موازات فعالیت کمیته تلفیق، برای اینکه نتایج مطالعات انجام شده و کار کمیته ها در قالب یک مدل منسجم سازمان پیدا کند، کار تهیه یک چارچوب مفهومی و یک متدولوژی توسط موسسه آغاز شد (به عنوان مشاور مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری و نیز کمیته تلفیق). بر این اساس، محتوای خروجی کمیته ها در قالب این چارچوب و مبتنی بر متدولوژی ارائه شده مدل سازی شد، بسته های راهبردی استخراج شد و در نهایت  این بسته های راهبردی برای استفاده در فرآِيند تلفیق، به این کمیته ارئه شد.

 
 

 ارائه چارچوب مفهومی و روش شناسی تحليل و تلفيق

 
 

هدف از ارائه اين چارچوب:

 تعيين حوزه‌ها و ابعاد كلان نظام سلامت،

مدل كردن يك بسته راهبردي كلان نظام از برنامه توسعه،

و مشاهده زواياي عملي تحقق درازمدت آن،

براي يكپارچگي برنامه و كاهش خلاء هاي آن است.

اين يك چارچوب چابك است كه براي اقدام يك برنامه‌ريزي توسعه نسبتا تعجيلي (با توجه به مقتضيات كنوني) تنظيم شده است. اين چارچوب مي تواند به عنوان ابزاري براي تلفيق در كميته تلفيق و يكپارچه سازي برنامه بخش سلامت مورد استفاده قرار گيرد. ابعاد برنامه مورد نظر اين چارچوب شامل كل دامنه نظام سلامت مي‌شود (فراتر از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و شامل مسائل و نقشهاي ساير حوزه هاي درگير در مسئله سلامت، نظير رفاه، آموزش و پرورش و محيط زيست).

بر اساس چارچوب مفهومی، با همکاری کارشناسان وزارت بهداشت درگیر در پروژه، فعالیت ها تا انتهای مرحله سوم طی شده است، و نتایج مرحله سوم، برای طی مرحله چهارم و انجام شدن مجدد بخش هايي از مراحل اول تا سوم در صورت نیاز، به کمیته تلفیق ارائه شد.

فرآیند طی شده:

الف- مراحل تحليل و استخراج بسته هاي راهبردي، پالايش و تدوين مفاد

ب- مراحل مدل‌سازي و پالايش

ج - مراحل مدل‌سازي و پالايش 2 و تعامل با كميته تلفيق

چارچوب مفهومی:

برای استخراج مولفه های محتوای قانون برنامه، و نیز برای استخراج مولفه های مرتبط با حوزه ها و مسائل مختلف نظام سلامت، در مرحله انتهایی قبل از استخراج محتوای ماده قانون برنامه، از چارچوب مفهومی استفاده شده است. شکل زیر ابعاد اساسي این چارچوب را نشان می دهد.

نظام موجود و نظام مطلوب در بعد زمان (نقش اساسي سياستها و رويكردها در تحول نظام موجود به مطلوب):

مولفه هاي اصلي سلامت:

طيف سلامتي و طيف اقدامات بهداشتي - درماني:

خدمات اساسي در نظام سلامت:

 

 

 
 

مستندات سلامت

 
 

یک تجربه از معماری سازمانی در مهندسی مجدد برنامه ریزی توسعه: برنامه ریزی توسعه نظام سلامت در برنامه پنجم

اردوان مجیدی - اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران - 21 و 22 مرداد 1388 - اصفهان
13.1MB  
 

 

 
 
 
 
       ______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1388