كارگروه‌ چارچوب و متدولوژي ملي معماري نظام هاي خرد و كلان (چم)

 
 
هدف كارگروه
معرفى كارگروه
خصوصيات
آخرين اخبار
مستندات
  هدف كارگروه  
 

چالش و بحث و تكميل ابعاد چم.

 
  معرفي كارگروه  
 

معمارى سازمان مفهوم و پديده‌اى است كه ماموريت مهم و دشوارى را بر عهده دارد. به انجام رساندن اين ماموريت خطير،‌ با توجه به نوپائى و سابقه كوتاه اين پديده،‌ و به تبع آن تجربه اندك معماران،‌ و از سوي ديگر پيچيدگى ابعاد كار،‌ مستلزم وجود ابزارهائى مناسب است. چارچوب‌هاى معمارى از يك سو و متدولوژى‌هاى معمارى از سوى ديگر، دو ابزار بسيار كليدى در اين زمينه محسوب مى‌شوند. اما آيا چارچوب‌ها و متدولوژى‌هاى موجود،‌ به حد كافى و به شكلى مناسب، سازوكارهائى را براى معمارى در انجام ماموريت خود فراهم مى‌آورند؟

آيا هر طرح ارائه شده توسط برخى نمودارها و ماتريسها و جداول، يک معمارى است؟ آيا تكميل جداول و مدلهاي تعيين شده در چارچوب‌هاي رايج، ما را الزاما به يك معمارى مى‌رساند؟‌ آيا معمارى يعنى طراحي يکپارچه کل سيستم؟ آيا معمارى يعنى طراحى در سطح بالا، کلان و راهبردى؟ آيا هر طرح بنا شده بر ماموريت و راهبردهاى سازمان، معمارى است؟ اينها سئوالاتى است كه پيش روى ما قرار دارند.

به نظر مى‌رسد نقاط خلاء و چالش‌هائى، درون و پيش‌روى چارچوب‌ها و متدولوژى‌هاى موجود، و نيز نگاه‌ آنها به پديده معمارى، وجود داشته باشد. اين نقاط خلاء و چالش‌ها ما را بر آن مى‌دارند كه تلاشى را براى رفع آنها انجام دهيم. اين تلاش به شكل ارائه يك چارچوب و متدولوژى، تجسم پيدا مى‌كند: "چم؛ چارچوب و متدولوژى معمارى سازمانى".

 

 

خصوصيات

 
 

شرايط  عضويت

محدود و انتخاب شده

زمان و مكان برگزارى نشست ها

بر حسب مورد

دبير كارگروه

 

اعضاء ثابت كارگروه :

مهندس اردوان مجيدى، دكتر فريدون شمس، مهندس غلامرضا صفرنيا، مهندس رضا درخشان، آقاى اميرمسعود حبيبيان، مهندس حميدرضا رستمى، مهندس شروين استادزاده.
 
 

 

آخرين اخبار

 
 
 
 

 
 

 مستندات

 
 

چم - چكيده

2.23MB

چم - تعاريف و بحث هاى زمينه

4.67MB

چم - چارچوب و متدولوژى معمارى نظام خرد و كلان

5.30MB

چم:‌ يك چارچوب و متدولوژى معمارى سازمانى
اردوان مجيدى - دوازدهمين كنفرانس بين المللى انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه شهيد بهشتى، 3-1 اسفند 1385.

697KB

چم:‌ يك چارچوب و متدولوژى معمارى سازمانى
اردوان مجيدى - دوازدهمين كنفرانس بين المللى انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه شهيد بهشتى، 3-1 اسفند 1385.

3.93MB

 
 

 
______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1385