كارگروه‌ نظريه عمومي فرهنگ

 
 
هدف كارگروه
معرفى كارگروه
خصوصيات
آخرين اخبار
مستندات
  هدف كارگروه  
 

نقد، رفع نواقص و تكميل ابعاد نظريه عمومى فرهنگ.

 
 

 
  معرفي كارگروه  
 

تعالى و تحول فرهنگ، و سازماندهى و برنامه ريزى حركت مطلوب براى تحقق تعالى و تحول مطلوب، در گرو اتخاذ زاويه نگاه و رويكرد  مناسب از پديده فرهنگ، و سازوكارهاى مربوط به آن است. آيا فرهنگ تنها به حوزه مسائلى نظير آداب و رسوم، هنر بومى، گويش ها و زبان، آثار باستانى و هنر محدود مى شود؟ آيا مولفه هاى سازنده فرهنگ را تنها در اين حوزه از مسائل بايد جستجو نمود؟ يا آنچه كه رفتارهاى با ثبات و با معناى فرد و جامعه را، در برخورد با پديده هاى محيط اطراف شكل مى دهد، فرهنگ محسوب مى شود؟ هر چند كه ابعاد مختلف بحث در اين ميدان بسيار وسيع، و دستيابى به پاسخ واحد و فراگير بسيار دشوار است؛ اما ‌در ابتداى حركتى مطلوب به سمت تعالى فرهنگ، لزوم ارائه يك پاسخ واحد، و تعريف مشخص از اين پديده، براى دستيابى به يك تفاهم فكرى بنيادين، در بافت اجرائى و عملياتى ميدان پژوهش و برنامه‌ريزى مذكور ضرورى است.

پاسخ اين پرسش ها،‌ از يك سو در معمارى فرهنگ ترسيم و مدل سازى شده است. و از طرف ديگر، در سلسله نشستهاى كارگروه، اين مباحث مطرح و مورد بحث قرار مى گيرد.

 

 

خصوصيات

 
 

شرايط  عضويت

 محدود و انتخاب شده

زمان و مكان برگزارى نشست ها

بابلسر:  -
تهران : بصورت موردى

دبير كارگروه

آقاى مرتضى قاضى

اعضاء ثابت كارگروه :

مهندس اردوان مجيدى، دكتر احمد رضايى، مهندس حميدرضا رستمى، مهندس رضا درخشان
 
 

 

آخرين اخبار

 
 
   
 
 

 
 

 مستندات

 
 

مدل مبنائى اوليه برنامه‌ريزى فرهنگ-مدل مبنائى براي بستر سازى بحث و چالش براى برنامه‌ريزى سال 1386

5.4MB

مدل مبنائى اوليه برنامه‌ريزى فرهنگ-مدل مبنائى براي بستر سازى بحث و چالش براى برنامه ريزى سال 1386

1.96MB

نظريه عمومى فرهنگ

13.9MB

گراف برخى از مولفه‌هاى فرهنگ

503KB

درباره فرهنگ، معمارى فرهنگ، مهندسى فرهنگ، و نقشه راه تعالى فرهنگ

3.21MB

متن جلسه آقايان دكتر كريمى، دكتر رضايى و مهندس مجيدى - 17/11/85

145KB

مدل پديده هاى رفتارى نفس و فرد

1.88MB

متن ارائه نما خرده فرهنگ‌هاى تهران

258KB

خرده فرهنگ‌هاى تهران

1.09MB

گراف نظريه فرهنگ - نمودار پديده‌هاى نفس و فرد

197KB

 
 

 
______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1387