كارگروه‌ نشست مهندسي نظام‌هاي كلان

 
 
هدف كارگروه
معرفى كارگروه
خصوصيات
مستندات
  هدف كارگروه  
 

زمينه‌ سازى عملياتى و كسب تجربه در رويكرد مهندسى نظام‌هاى كلان و هماهنگى  بين معماران و افراد فعال در اين رويكرد، و چالش و نقد عملياتى و تكميل ابعاد آن.

 
 

 
  معرفي كارگروه  
 

محور عملياتى مهندسى نظامهاى كلان بر چارچوب و متدولوژى معمارى نظامهاى كلان بنا مى‌شود. معمارى سازمانى نزديكترين حوزه به حوزه معمارى نظامهاى كلان محسوب مى‌شود. با مد نظر داشتن خصوصيات و ابعاد چارچوبها و متدولوژيهاى معمارى سازمانى، و خلاء و چالشهاى پيش روى آنها، و نيازمنديها و خصوصيات نظامهاى كلان، تلاشى به شكل ارائه يك چارچوب و متدولوژى براي معمارى سازمانى و  نظامهاى كلان، صورت گرفته است. تلاشى كه نتيجه آن در "چم؛ چارچوب و متدولوژى معمارى نظامهاى كلان و خرد" تجسم پيدا مى‌كند.

اصول تكامل تدريجى، نمايش در قالب آزاد،‌ عمل در نقش فراچارچوب، تركيب‌گرائى،‌ تعامل و يكپارچگى فعاليتهاى اساسى، رويكرد باغبانى به جاى رويكرد نجارى، بنا شدن بر فرهنگ، نهادسازى و نهادينه‌سازى، ديدگاه‌هاپ شناور و متناسب با شرايط محيط و خصوصيات نظام،‌ و معماري‌هاي موضعي قابل انتخاب، اصول محوري چم را تشكيل مي دهند. محصولات اصلي چم شامل زمينه، دستگاه نظرى،‌ دورنماى معمارى، معمارى كلان، و معمارى تفصيلى مى‌شود. چم فرايند تحول نظامهاى كلان را مبتنى بر يك مدل پيچشى تكامل تدريجى، مدل‌سازى مى‌كند. چم در راهبرد ملى دولت الكترونيك (مصوب 1384 هيئت دولت)، به عنوان چارچوب ملى معمارى سازمانى و نظامهاى كلان، تجويز شده است .

 

 

خصوصيات

 
 

شرايط  عضويت

محدود و انتخاب شده

زمان و مكان برگزارى نشست ها

تهران - اولين  چهارشنبه هرماه - ساعت 16  الي 19

دبير كارگروه

آقاي عليرضا فراهانى

اعضاء ثابت كارگروه :

مهندس اردوان مجيدى،آقاى امير مسعود حبيبيان، مهندس حميدرضا رستمى،
 
 
 

 

 
 

 مستندات

 
 

رويكرد طراحى معمارى مبتنى بر بنيانهاى نظرى - (ضمن پاسخ اتهام تمايل به برنامه ريزى متمركز توسط اقتصاد دانان )

425KB

متن جلسه ماهيانه نشست تخصصى مهندسى نظامهاى كلان- 3/12/85

239KB

چارچوب اوليه نظريه دولت الكترونيك

9.55MB

چارچوب اوليه نظريه دولت الكترونيك

12.4MB

خواستگاه مهندسى نظام هاى كلان

1.32MB

خواستگاه مهندسى نظام هاى كلان

4.04MB

چم:‌ يك چارچوب و متدولوژى معمارى سازمانى
اردوان مجيدى - دوازدهمين كنفرانس بين المللى انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه شهيد بهشتى، 3-1 اسفند 1385.

697KB

چم:‌ يك چارچوب و متدولوژى معمارى سازمانى
اردوان مجيدى - دوازدهمين كنفرانس بين المللى انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه شهيد بهشتى، 3-1 اسفند 1385.

3.93MB

 
 

 
       ______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1388