كارگروه‌ پديده‌شناسي  دولت و دولت الكترونيك

 
 
هدف كارگروه
معرفى كارگروه
خصوصيات
آخرين اخبار
مستندات
  هدف كارگروه  
 

چالش، رفع نواقص و تكميل ابعاد مدل پديده شناسى دولت و دولت الكترونيك

 
 

 
  معرفي كارگروه  
 

تحليل ابعاد دولت الكترونيك در بدو امر مستلزم تحليل ابعاد پديده دولت است. در پديده شناسى دولت الكترونيك و دولت، مولفه هاى تشكيل دهنده دولت، استلزامات و دلايل شكل گيرى اين پديده، و روابط علت و معلولى بين اين مولفه ها، و در نهايت مدل‌سازى پيوسته اى از آن مورد توجه قرار دارد. هدف اين كارگروه، تبيين ابعاد پديده دولت، از منظر نيازمنديهاى دولت الكترونيك است. هر چند كه در مراحل مقدماتى، به مدل‌سازى پديده دولت از منظر علم سياست، مستقل از پديده دولت الكترونيك، پرداخته مى‌شود.

 

 

خصوصيات

 
 

شرايط  عضويت

محدود و انتخاب شده

زمان و مكان برگزارى نشست ها

بابلسر:  موردي

دبير كارگروه

مهندس رضا درخشان

اعضاء ثابت كارگروه :

دكتر على كريمى، مهندس اردوان مجيدى
 
 

 

آخرين اخبار

 
فعلا جلسات تشكيل نمي شود.
 
 

 
 

 مستندات

 
 

مدل خواستگاه و استلزامات دولت

1.07MB

نمودار خواستگاه و استلزامات دولت

643KB

زيرگراف نظريه دولت

169KB

گراف نظريه دولت

487KB

نكات محورى جلسه 6/11/83

207KB

 
 

 
______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1387