مقالات منتشر شده
 
       
    جای خالی شاگردان
   اردوان مجیدی، مجله شوق تغییر - زمستان 96 
904KB
5252KB
394KB
   روش فعالیت نموداری تاریخ
  وحید تقی نژاد، اردوان مجیدی - بهار 1395
330KB
   رویکرد مدرسه حکمت در تدریس زبان و ادبیات فارسی
  وحید تقی نژاد، اردوان مجیدی - تابستان 1394
340KB
  طراحی الگوی برنامه درسی به مثابه فرهنگ؛ سازوکاری جهت ارتباط نظریه و عمل تربیتی
  منصوره ایران نژاد، اردوان مجیدی، مرجان کیان - بهار 1394
111KB
  کارگاه بلوغ معماری سازمانی در چم
  اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران - 21 و 22 مرداد 1388 - اصفهان
108MB
  تحليل مشخصه ها و نيازمنديهاي برنامه درسي نخبه پرور براي پرورش بومي نخبگان و تعديل مهاجرت نخبگان در پديده جهاني     شدن
  سعيد يغموري، اردوان مجيدي، هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي: چالش ها و فرصت ها، دانشگاه مازندران، آبان 1387
172KB
1.47MB
  برنامه درسي ملي: از چالشي مفهومي تا يک بازتعريف
  اردوان مجيدي - همايش علمي برنامه درسي ملي: چشم انداز و راهبردها - 30 و 31 مرداد 1387 - اردوگاه شهيد باهنر تهران
585KB
765MB
  يك معماري كلان براي سازماندهي زيرساخت‌هاي خدمات در شهر الكترونيك
  اردوان مجيدي، رضا درخشان - اولين كنفرانس بين‌المللي شهر الكترونيك - 1و2 اسفند 1386- مركز همايش‌هاي بين‌المللي برج ميلاد
1073KB
1514KB
  چم:‌ يك چارچوب و متدولوژى معمارى سازمانى
  اردوان مجيدى - دوازدهمين كنفرانس بين المللى انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه شهيد بهشتى، 3-1 اسفند 1385
697KB
  ديدگاه در يك تجربه؛‌ نگاهي متفاوت در برنامه ريزي توسعه- با نگاهي اجمالي به تجربه مطالعه، طراحي معماري، و تدوين سند    ملي دولت الكترونيك
  اردوان مجيدى - ماهنامه تحول اداری، شماره 51 ، تابستان 85
612KB
  فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات :‌ مفهوم، ماهيت، تعريف؛ و اثر در برنامه‌ريزى توسعه
  اردوان مجيدى - ماهنامه گزارش كامپيوتر - شماره 158- سال 1383
418KB
  بررسى موردى در آينده انديشى : نگاهى به رويکرد و متدولوژى تحليل بر دوران آينده آموزش -اولين نمونه از نظام برتر
  اردوان مجيدى -  اولين كارگاه آينده انديشي – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور – تهران –  زمستان 1383
51KB
280KB
  مشخصات، خواسته‌ها، محيط، و پيكربندى يك مدل نرم‌افزارى براى سيستم‌هاى آموزش به كمك رايانه
  اردوان مجيدى، محسن صديقي مشكناني - مجله رشد تكنولوژى آموزشى ، شماره 145، دى 1381
201KB
  دانشگاه مجازى و نظام آموزشى دوران آينده
  كنفرانس شهرهاى اينترنتى و الكترونيكى  جهان (WIECC2001)، ايران، دانشگاه جزيره كيش، 1380
21KB
-
  شيوه‌هاى ارائه آموزش با استفاده از سيستم‌هاى آموزش به كمك رايانه در آموزش باز
  اردوان مجيدى، سعيد عباس‌بندي دومين كنفرانس آموزش باز و آموزش از راه دور، دانشگاه پيام نور، ارديبهشت 1380
92KB
  آموزش به كمك رايانه و آموزش باز : نگاهى به خصوصيات آموزش به كمك رايانه در پاسخگويى به نيازها و خصوصيات آموزش باز
  اردوان مجيدى، سعيد عباس‌بندي - دومين كنفرانس آموزش باز و آموزش از راه دور، دانشگاه پيام نور، ارديبهشت 1380
108KB
58KB
  علم و فن‌آورى ، چالشى در رويكرد آموزشى
  اردوان مجيدى -  كنفرانس آموزش فن‌آورى در آموزش عمومى – سازمان پژوهش و برنامه‌ريزى آموزش – 1380
94KB
  توليدكننده متن برنامه در يك ابزار كيس توليد سيستم‌هاى نرم‌افزارى توزيعى فارسى
  اردوان مجيدى - مجله گزارش كامپيوتر – شماره 145 – 1379
18KB
  ساختمان‌ يك‌ بستر نرم‌افزاري‌ پويا : بررسي‌ راهكاري‌ در توليد سيستم‌هاي‌آموزش‌ مبتني‌ بركامپيوتر
  ردوان مجيدى، محسن صديقي مشكناني -  مجله گزارش كامپيوتر – شماره 144 – 1378
98KB
  برقرارى تعادل با تحولات  سريع سيستمهاى كامپيوترى  
  اردوان مجيدى -  سومين كنفرانس بين‌المللى كامپيوتر انجمن كامپيوتر ايران – 1377، مجله گزارش كامپيوتر – شماره 140 – 1377
40KB
  طرح اعطاى گواهينامه تخصصى كامپيوتر
  اردوان مجيدى، محسن صديقي مشكناني - سومين كنفرانس بين‌المللى كامپيوتر انجمن كامپيوتر ايران – 1377
28KB
  تنگناهاى اجتماعى در مكانيزاسيون و توسعه سيستم‌هاى كامپيوترى در سازمان‌ها.
  اردوان مجيدى -  اولين كنفرانس مديريت و جامعه‌شناسى – سازمان مديريت صنعتى – 1377. مجله گزارش كامپيوتر – 1370 – 1377
24KB
  آموزش‌  به‌ كمك‌  كامپيوتر در شرايط‌ ايران‌
 اردوان مجيدى، محسن صديقي مشكناني -  كنفرانس فن‌آورى آموزشى – دانشگاه علامه طباطبايى  1377
124KB
  نقش  اصلاح سيستم‌هاى ادارى و اطلاعاتى دستگاه‌هاى دولتى در برنامه ‏ريزى توسعه كشور
  اردوان مجيدى -  كنفرانس برنامه سوم توسعه كشور – سازمان برنامه‌ريزى و بودجه – 1377
19KB
  نگاهى بر استانداردهاى ارد 1و3
  اردوان مجيدى -  همايش ملى بررسى مشكلات توليد نرم‌افزار كشور - سازمان برنامه و بودجه - شوراى عالى انفورماتيك – 1376
     
  نمايش دانش نادقيق مبتنى بر شبكه ‏هاى معنايى
  اردوان مجيدى -  كنفرانس مهندسى نرم‌افزار – دانشگاه شهيد بهشتى – 1374
30KB
  محيط عملياتى در پروتكل "ارد2"  و يك تجربه عملى
  اردوان مجيدى، داود بيات - كنفرانس تحقيقاتى مهندسى نرم‌افزار - دانشگاه شهيد بهشتى - بهار 1374
19KB
  بررسى طرح جامع انفورماتيك دانشگاه شهيد بهشتى
  اردوان مجيدى -  دومين سمينار انفورماتيك دانشگاه شهيد بهشتى - پائيز 1374.
     
  نگارش گزارش روزانه و جايگاه ‏آن در پياده ‏سازى سيستم‏ها
  اردوان مجيدى -  اولين كنفرانس انفورماتيك – دانشگاه شهيد بهشتى – 1375 – مجله كهربا - شماره 1 – 1375
24KB
  بررسى جنبه ‏هاى بكارگيرى ناصحيح تكنولوژى نرم ‏افزار كامپيوتر در ايران
  اردوان مجيدى -  سومين كنفرانس علم، تكنولوژى وتوسعه - دانشگاه صنعتى اميركبير1372  مجله گزارش كامپيوتر - شماره 123
48KB
  بررسى ابزار ايجاد سيستم‏هاى خبره فارسى مبتنى بر شبكه معنايى
  اردوان مجيدى، محسن صديقي مشكناني -  مجله گزارش كامپيوتر – شماره 122 – 1372
81KB
  نگهدارى سيستم‌هاى نرم ‏افزارى و وضعيت ‏آن در ايران
  اردوان مجيدى -  اولين كنگره ملى نگهدارى و تعميرات – دانشگاه صنعتى اصفهان – 1373 – مجله گزارش كامپيوتر شماره 125
30KB
   سيستم‌هاى خبره منابع مطالعاتى
  اردوان مجيدى -  دانشگاه شهيد بهشتى – 1373
110KB
 
     مقالات منتشر نشده
 
   سرمقاله یک مجله مدیریتی  - مطالبه مدیران از نظام تعلیم و تربیت
  اردوان مجیدی - آذر 92
47KB

  SOSCA - Subject Based Objects of Source and Curriculum Architecture    

  اردوان مجیدی  -

174KB

  SCORM US SOSCA:

  رويكردى به مشكلات محورى صنعت نرم‏ افزار ايران

   اردوان مجیدی  - محسن صدیقی مشکنانی

148KB

  فن‌آوری آموزشى در آموزش فن‌آوری : ‌بررسى ويژگى‌هاى استفاده از سيستم‌هاى آموزش به كمك رايانه در آموزش فن‌آوری

 
  زيرساخت‌هاى لازم براي برنامه ‏ريزى انفورماتيك دستگاه‌هاي كشور
 
اردوان مجیدی -
84KB
 

 
 
      کارگاه ها 
 
  بحث و گفتگو در مورد نظریه فرهنگ
  
تهران - حوزه علمیه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف - 15 مرداد 1394
 
  در مسیر آموزش آینده
  همایش مدیران مفید - اسفند 1390
13.4MB
  کارگاه معرفی مدرسه حکمت
  اردوان مجیدی - خبرگزاری زنان - 20 اسفند 1388 
  یک تجربه از معماری سازمانی در مهندسی مجدد برنامه ریزی توسعه:برنامه ریزی توسعه سلامت در برنامه پنجم 
  اردوان مجیدی - اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران - 21 و 22 مرداد 1388 - اصفهان

13.1MB

  کارگاه دوم معماری نظام آموزشی در پارادایمی متفاوت
  یک معماري برنامه درسي، با نگاهي به يك تجربه - دانشگاه تربیت مدرس - خرداد 88
30KB
   کارگاه اول معماري نظام آموزشي در پاراديمي متفاوت
   معماري نظام آموزشي براي جامعه اطلاعاتي - اردوگاه شهید باهنر - خرداد 86
     
  كارگاه برنامه‌ريزي عملياتي برنامه‌هاي فرهنگي هنري
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران - فرهنگسرای انقلاب - اردیبهشت 1386
     
  كارگاه چم:‌ چارچوب و متدولوژي معماري سازماني (نظام‌هاي خرد و كلان)
  اردوان مجيدى - دوازدهمين كنفرانس بين المللى انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه شهيد بهشتى، 3-1 اسفند 1385
59KB

18MB

 
    سخنرانیهای دعوت شده
وبینار رویکرد استاد و شاگردی در تحول با نیم نگاهی به رویکرد مدرسه ای حکمت و سند تحول، اردیبهشت 1400
وبینار مسائل راهبردی تحول و معماری نظام کلان تعلیم و تربیت
اردوان مجیدی،  آبان 99، خانه نوآوری تعلیم و تربیت
وبینار هم اندیشی آینده آموزش و پرورش ایران
اردوان مجیدی،  8 مهر 99، دفتر مطالعات کاربردی تربیت بنیادین (مکتب) 

فهم تغییر پارادایم تعلیم و تربیت؛ حلقه مفقوده سند تحول
از سری نشست های بررسی موانع جاری سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
اردوان مجیدی، 7 مهر 1399، دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان
وبینار گذار در بحران؛ تعلیم و تربیت در گذار به دوران پسا کرونا
خانه نوآوری تعلیم و تربیت، خرداد 99
     
معرفی  سخنرانی KB 17
متن سخنرانی KB 55
اسلاید سخنرانی MB 6.2
مشاهده فیلم در آپارات
دانلود قسمت 1
دانلود قسمت 2
دانلود قسمت 3
دانلود قسمت 4
  نخستین همایش بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی
   مشهد مقدس - اردوان مجیدی ، اسفند 97

867 KB

  فلسفه تاسیس مدرسه حکمت و عوامل موثر در فرآیند تغییر آن
   دانشگاه امام صادق - پردیس خواهران - اردوان مجیدی ، اسفند 97

1668 KB

  در تلاطم گذار

 
کنفرانس چهارسوق - اردوان مجیدی، آذر 1396
3151KB
2185KB
15179KB
15178KB
---
  هر کس مناسب خود، صدای شکستن یک باور

 
سخنرانی در کارگاه آموزشی چهار سوق - اردوان مجیدی، اسفند 1393
149KB
5.33MB
   تغییر پارادایم در یک نبرد نهادی
  سخنرانی در کارگاه آموزشی چهار سوق - اردوان مجیدی، خرداد 1392
2.2MB
2.2MB
 
 آینده نگاری سلامت؛ طرح چند سوال
  تهران - فرهنگستان علوم پزشکی - 14 فروردین 1389

1.86MB

  سلامت و آینده؛ نگاهی به ابعاد
  تهران - فرهنگستان علوم پزشکی - 21 اسفند 1388

2.54MB

  ارائه و بررسى كتاب "داستان اميدآباد"
  دومين نشست از سلسله نشست هاى فرهنگ و مديريت، فرهنگ‌ سراى مدرسه،
  سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران-  آبان 85

3.53MB

 معمارى فرهنگ
 فرهنگ سراى خانواده – تابستان 1385

19.67MB

  معماری فرهنگ، مهندسی فرهنگ
  نشست تخصصی مهندسی فرهنگ - شورای عالی انقلاب فرهنگی - تابستان 1385

19.67MB

  رويكرد و ديدگاه يك تجربه؛‌ نگاهى متفاوت در برنامه‌ريزى توسعه
 كنفرانس هفته پژوهش در مازندران – آذر 1384
62KB

2.43MB

 طرح دولت الكترونيك ايران
 نهاد رياست جمهورى – اسفند 1383

4.67MB

4.54MB

 طرح دولت الكترونيك ايران
 كنفرانس تجارت الكترونيك، تهران، اسفند 1383

4.67MB

4.54MB

 معمارى نظام آينده آموزش
 مركز مطالعات فرهنگ و انديشه دينى، دانشگاه تربيت مدرس، ارديبهشت 1382
30KB
-
  آموزش نظامى و معمارى نظام آينده آموزش
  گروه آموزش فرماندهى كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1382
     
 آموزش فرهنگى در نظام آينده آموزش
  گروه فرهنگ فرماندهى كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1382
     
  آينده آموزش و آموزش آينده
 سازمان پژوهش و برنامه‌ريزى آموزش وزارت آموزش ايران
28KB
  مصباح – نمونه‌اى از سيستم‌هاپ آموزش به كمك رايانه، مبتنى بر معمارى شيئى مبتنى بر موضوع درسنامه و منابع آموزشى (SOSCA)
 سومين كنفرانس بين‌المللى كامپيوتر انجمن كامپيوتر ايران – 1377
20KB
-
 
    چالش ها، ميزگردها و مصاحبه ها
    مصاحبه در مورد فضای مدرسه و محیط یادگیری 
   اردوان مجیدی - رصد. شماره 34. زمستان 96
     
    مصاحبه در مورد فضای مدرسه و محیط یادگیری 
   اردوان مجیدی - رصد. شماره 34. زمستان 96

22MB
358KB

   میزگرد ظرفیت های مردمی علوم انسانی
  تربیت فناورانه
  اردوان مجیدی - مرکز تحقیقات آموزش و پرورش - متن مصاحبه - 1393
24KB
   میزگرد مدیریت سازمانهای دانش بنیان
  گفتکوی ماه نشریه تدبیر - شماره 258 -  آذر/دی 1392 - تهران
 15.8  MB 
  میزگرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  گفتکوی ماه نشریه تدبیر - شماره 228 - اردیبهشت 1390 - تهران

3.08 MB

  میزگرد ارزیابی معماری سازمانی
  اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران - 21 و 22 مرداد 1388 - اصفهان

2.16 MB

  نشست آینده نگری، بررسی و تعیین عوامل موثر بر نظام تعلیم و تربیت
 
  شورای عالی انقلاب فرهنگی - کمیسیون تعلیم و تربیت - 24/4/1388
 

1.54 MB

 

21.3 MB

18.7 MB

  نشست تخصصي جهاني‌شدن و بومي ماندن برنامه درسي - ميزگرد فاوا - بابلسر- دانشگاه علوم پايه - 8/8/1387
  هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، جهاني‌شدن و بومي‌ماندن برنامه درسي: چالش‌ها و فرصت‌ها
142KB
137KB
  ميزگرد " بررسى كاركرد پروژه هاى طرح جامع و معمارى سازمانى در دستگاههاى كشور"
  دوازدهمين كنفرانس بين المللى انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه شهيد بهشتى، 3-1 اسفند 1385
 انسجام با معمارى سازمان ، نقشه مسير در معمارى فرهنگ
 گفتگو با نشريه داخلى سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران (پنجره) – شماره 29 – آبان 85

3.47MB

 بررسى نظام آموزشى در ايران
 اولين كنفرانس برنامه‌ريزى تحصيلى – دانشگاه تهران – دانشكده آموزش و روان‌شناسى – 1383

 

 
       ______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1394