مقالات منتشر شده
 
  رویکرد مدرسه حکمت در تدریس زبان و ادبیات فارسی
  وحید تقی نژاد، اردوان مجیدی - تابستان 1394
241KB
948KB
  طراحی الگوی برنامه درسی به مثابه فرهنگ؛ سازوکاری جهت ارتباط نظریه و عمل تربیتی

  منصوره ایران نژاد، اردوان مجیدی، مرجان کیان - بهار 1394
110KB
1.45MB
645KB
  رویکرد ترکیبی: طراحی و اجرای برنامه درسی با تجربه عملی مدرسه حکمت
  اردوان مجیدی، منصوره ایران نژاد - اسفند 1392
5.8MB
615KB
  گواهینامه‌های یادگیری: سازوکاری برای یادگیری با خود تنظیمی و سرعت حرکت مستقل مبتنی بر توان شاگرد
  اردوان مجیدی، منصوره ایران نژاد ، سپیده باقری - اسفند 1392
35KB
609KB
  کارگاه بلوغ معماری سازمانی در چم
  اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران - 21 و 22 مرداد 1388 - اصفهان
2.67MB
292KB
  تحليل مشخصه ها و نيازمنديهاي برنامه درسي نخبه پرور براي پرورش بومي نخبگان و تعديل مهاجرت نخبگان در پديده جهاني شدن
  سعيد يغموري، اردوان مجيدي، هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي:
  چالش ها و فرصت ها، دانشگاه مازندران، آبان 1387
172KB
1.47MB
  برنامه درسي ملي: از چالشي مفهومي تا يک بازتعريف
 
  اردوان مجيدي - همايش علمي برنامه درسي ملي: چشم انداز و راهبردها - 30 و 31 مرداد 1387 - اردوگاه شهيد باهنر تهران
585KB
765KB
529KB
  يك معماري كلان براي سازماندهي زيرساخت‌هاي خدمات در شهر الكترونيك
 
  اردوان مجيدي، رضا درخشان - اولين كنفرانس بين‌المللي شهر الكترونيك - 1و2 اسفند 1386- مركز همايش‌هاي بين‌المللي برج ميلاد
1.1MB
1.47MB
362KB
  چم:‌ يك چارچوب و متدولوژى معمارى سازمانى
 
  اردوان مجيدى - دوازدهمين كنفرانس بين المللى انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه شهيد بهشتى، 3-1 اسفند 1385
3.83MB
560KB
292KB
  ديدگاه در يك تجربه؛‌ نگاهي متفاوت در برنامه ريزي توسعه- با نگاهي اجمالي به تجربه مطالعه، طراحي معماري، و تدوين سند ملي دولت الكترونيك
  اردوان مجيدى - ماهنامه تحول اداری، شماره 51 ، تابستان 1385
2.37MB
142KB
  فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات :‌ مفهوم، ماهيت، تعريف؛ و اثر در برنامه‌ريزى توسعه
  اردوان مجيدى - ماهنامه گزارش كامپيوتر - شماره 158- سال 1383
421KB
  بررسى موردى در آينده انديشى : نگاهى به رويکرد و متدولوژى تحليل بر دوران آينده آموزش -اولين نمونه از نظام برتر
  اردوان مجيدى -  اولين كارگاه آينده انديشي – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور – تهران –  زمستان 1383
51KB
282KB
  مشخصات، خواسته‌ها، محيط، و پيكربندى يك مدل نرم‌افزارى براى سيستم‌هاى آموزش به كمك رايانه
  اردوان مجيدى، محسن صديقي مشكناني - مجله رشد تكنولوژى آموزشى ، شماره 145، دى 1381
281KB
  دانشگاه مجازى و نظام آموزشى دوران آينده
  كنفرانس شهرهاى اينترنتى و الكترونيكى  جهان (WIECC2001)، ايران، دانشگاه جزيره كيش، 1380
258KB
229KB
---
  شيوه‌هاى ارائه آموزش با استفاده از سيستم‌هاى آموزش به كمك رايانه در آموزش باز
 
اردوان مجيدى، سعيد عباس‌بندي دومين كنفرانس آموزش باز و آموزش از راه دور، دانشگاه پيام نور، ارديبهشت 1380
92KB
192KB
  آموزش به كمك رايانه و آموزش باز : نگاهى به خصوصيات آموزش به كمك رايانه در پاسخگويى به نيازها و خصوصيات آموزش باز
  اردوان مجيدى، سعيد عباس‌بندي - دومين كنفرانس آموزش باز و آموزش از راه دور، دانشگاه پيام نور، ارديبهشت 1380
57KB
224KB
  علم و فن‌آورى ، چالشى در رويكرد آموزشى
  اردوان مجيدى -  كنفرانس آموزش فن‌آورى در آموزش عمومى – سازمان پژوهش و برنامه‌ريزى آموزش – 1380
206KB
  توليدكننده متن برنامه در يك ابزار كيس توليد سيستم‌هاى نرم‌افزارى توزيعى فارسى
  اردوان مجيدى - مجله گزارش كامپيوتر – شماره 145 – 1379
18KB
  ساختمان‌ يك‌ بستر نرم‌افزاري‌ پويا : بررسي‌ راهكاري‌ در توليد سيستم‌هاي‌آموزش‌ مبتني‌ بركامپيوتر
  اردوان مجيدى، محسن صديقي مشكناني -  مجله گزارش كامپيوتر – شماره 144 – 1378
235KB
  برقرارى تعادل با تحولات  سريع سيستمهاى كامپيوترى  
  اردوان مجيدى -  سومين كنفرانس بين‌المللى كامپيوتر انجمن كامپيوتر ايران – 1377، مجله گزارش كامپيوتر – شماره 140 – 1377
131KB
  طرح اعطاى گواهينامه تخصصى كامپيوتر
  اردوان مجيدى، محسن صديقي مشكناني - سومين كنفرانس بين‌المللى كامپيوتر انجمن كامپيوتر ايران – 1377
107KB
  تنگناهاى اجتماعى در مكانيزاسيون و توسعه سيستم‌هاى كامپيوترى در سازمان‌ها.
  اردوان مجيدى -  اولين كنفرانس مديريت و جامعه‌شناسى – سازمان مديريت صنعتى – 1377. مجله گزارش كامپيوتر – 1370 – 1377
87KB
  آموزش‌ به‌ كمك‌ كامپيوتر در شرايط‌ ايران‌
   اردوان مجيدى، محسن صديقي مشكناني -  كنفرانس فن‌آورى آموزشى – دانشگاه علامه طباطبايى  1377
201KB
  نقش اصلاح سيستم‌هاى ادارى و اطلاعاتى دستگاه‌هاى دولتى در برنامه ‏ريزى توسعه كشور
  اردوان مجيدى -  كنفرانس برنامه سوم توسعه كشور – سازمان برنامه‌ريزى و بودجه – 1377
161KB
  نگاهى بر استانداردهاى ارد 1و3
  اردوان مجيدى -  همايش ملى بررسى مشكلات توليد نرم‌افزار كشور - سازمان برنامه و بودجه - شوراى عالى انفورماتيك – 1376
142KB
  نگارش گزارش روزانه و جايگاه ‏آن در پياده ‏سازى سيستم‏ها
  اردوان مجيدى -  اولين كنفرانس انفورماتيك – دانشگاه شهيد بهشتى – 1375 – مجله كهربا - شماره 1 – 1375
24KB
  نمايش دانش نادقيق مبتنى بر شبكه ‏هاى معنايى
  اردوان مجيدى -  كنفرانس مهندسى نرم‌افزار – دانشگاه شهيد بهشتى – 1374
42KB
  محيط عملياتى در پروتكل "ارد2"  و يك تجربه عملى
  اردوان مجيدى، داود بيات - كنفرانس تحقيقاتى مهندسى نرم‌افزار - دانشگاه شهيد بهشتى - بهار 1374
84KB
  بررسى طرح جامع انفورماتيك دانشگاه شهيد بهشتى
  اردوان مجيدى -  دومين سمينار انفورماتيك دانشگاه شهيد بهشتى - پائيز 1374.
  نگهدارى سيستم‌هاى نرم ‏افزارى و وضعيت ‏آن در ايران
  اردوان مجيدى -  اولين كنگره ملى نگهدارى و تعميرات – دانشگاه صنعتى اصفهان – 1373 – مجله گزارش كامپيوتر شماره 125
122KB
  سيستم‌هاى خبره منابع مطالعاتى
  اردوان مجيدى -  دانشگاه شهيد بهشتى – 1373
120KB
  بررسى جنبه ‏هاى بكارگيرى ناصحيح تكنولوژى نرم ‏افزار كامپيوتر در ايران
  اردوان مجيدى -  سومين كنفرانس علم، تكنولوژى وتوسعه - دانشگاه صنعتى اميركبير1372  مجله گزارش كامپيوتر - شماره 123
175KB
  بررسى ابزار ايجاد سيستم‏هاى خبره فارسى مبتنى بر شبكه معنايى
  اردوان مجيدى، محسن صديقي مشكناني -  مجله گزارش كامپيوتر – شماره 122 – 1372
241KB
8.3MB
 
     مقالات منتشر نشده
  
   سرمقاله یک مجله مدیریتی  - مطالبه مدیران از نظام تعلیم و تربیت
  اردوان مجیدی - آذر 92 
47KB
  SOSCA - Subject Based Objects of Source and Curriculum Architecture
 
 اردوان مجیدی
174KB
  SCORM US SOSCA:
  رويكردى به مشكلات محورى صنعت نرم‏ افزار ايران 
 
اردوان مجیدی  - محسن صدیقی مشکنانی
148KB
   فن‌آوری آموزشى در آموزش فن‌آوری : ‌بررسى ويژگى‌هاى استفاده از سيستم‌هاى آموزش به كمك رايانه در آموزش فن‌آوری
  زيرساخت‌هاى لازم براي برنامه ‏ريزى انفورماتيك دستگاه‌هاي كشور
 
اردوان مجیدی -
81KB
 

 
 
      کارگاه ها 
 
  کارگاه رویکرد حکمت
  مدرسه سراج - مرداد 1394
   
  بحث و گفتگو در مورد نظریه فرهنگ
  
تهران - حوزه علمیه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف - 15 مرداد 1394
14.9MB
  در مسیر آموزش آینده
  همایش مدیران مفید - اسفند 1390
13.4MB
  کارگاه معرفی مدرسه حکمت
  اردوان مجیدی - خبرگزاری زنان - 20 اسفند 1388 
 
  یک تجربه از معماری سازمانی در مهندسی مجدد برنامه ریزی توسعه:برنامه ریزی توسعه سلامت در برنامه پنجم 
  اردوان مجیدی - اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران - 21 و 22 مرداد 1388 - اصفهان

13.1MB

292KB
  کارگاه دوم معماری نظام آموزشی در پارادایمی متفاوت
  یک معماري برنامه درسي، با نگاهي به يك تجربه - دانشگاه تربیت مدرس - زمستان  1387
38MB
   کارگاه اول معماری نظام آموزشی در پارادایمی متفاوت
  معماري نظام آموزشي براي جامعه اطلاعاتي - اردوگاه شهید باهنر - خرداد 1386
15.4MB
484KB
  كارگاه برنامه‌ريزي عملياتي برنامه‌هاي فرهنگي هنري
   سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران - فرهنگسرای انقلاب - اردیبهشت 1386
     
  كارگاه چم:‌ چارچوب و متدولوژي معماري سازماني (نظام‌هاي خرد و كلان)
   اردوان مجيدى - دوازدهمين كنفرانس بين المللى انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه شهيد بهشتى، 3-1 اسفند 1385
59KB
18.3MB
 
    سخنرانیهای دعوت شده
 
  هر کس مناسب خود، صدای شکستن یک باور

 
سخنرانی در کارگاه آموزشی چهار سوق - اردوان مجیدی، اسفند 1393
274KB
5.33MB
---
1085KB
  تغییر پارادایم در یک نبرد نهادی

  سخنرانی در کارگاه آموزشی چهار سوق - اردوان مجیدی، خرداد 1392
2.2MB
202MB
---
  آینده نگاری سلامت؛ طرح چند سوال
   تهران - فرهنگستان علوم پزشکی - 14 فروردین 1389

1.86MB

  سلامت و آینده؛ نگاهی به ابعاد
   تهران - فرهنگستان علوم پزشکی - 21 اسفند 1388

2.54MB

  ارائه و بررسى كتاب "داستان اميدآباد"
   دومين نشست از سلسله نشست هاى فرهنگ و مديريت، فرهنگ‌ سراى مدرسه، سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران-  آبان 85

3.53MB

  معمارى فرهنگ
  فرهنگ سراى خانواده – تابستان 1385

19.67MB

  معماری فرهنگ، مهندسی فرهنگ
  نشست تخصصی مهندسی فرهنگ - شورای عالی انقلاب فرهنگی - تابستان 1385

19.67MB

  رويكرد و ديدگاه يك تجربه؛‌ نگاهى متفاوت در برنامه‌ريزى توسعه
  كنفرانس هفته پژوهش در مازندران – آذر 1384
62KB

2.43MB

  طرح دولت الكترونيك ايران
   نهاد رياست جمهورى – اسفند 1383

2.5MB

4.65MB

  طرح دولت الكترونيك ايران
   كنفرانس تجارت الكترونيك، تهران، اسفند 1383

2.5MB

4.65MB

  معمارى نظام آينده آموزش
   مركز مطالعات فرهنگ و انديشه دينى، دانشگاه تربيت مدرس، ارديبهشت 1382
5.6MB
79KB
-
  آموزش نظامى و معمارى نظام آينده آموزش
  گروه آموزش فرماندهى كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1382
     
  آموزش فرهنگى در نظام آينده آموزش
   گروه فرهنگ فرماندهى كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، 1382
     
  آينده آموزش و آموزش آينده
  سازمان پژوهش و برنامه‌ريزى آموزش وزارت آموزش ايران
5.6MB
49KB
  مصباح – نمونه‌اى از سيستم‌های آموزش به كمك رايانه، مبتنى بر معمارى شيئى مبتنى بر موضوع درسنامه و منابع آموزشى (SOSCA)
  سومين كنفرانس بين‌المللى كامپيوتر انجمن كامپيوتر ايران – 1377
121KB
---
برنامه های تلویزیونی
 برنامه ثریا - بازخوانی رسالت آموزش و پرورش در تربیت و توانمندسازی نسل آینده
 8 مهر 1395 - شبکه اول سیما
مشاهده از سایت تلوبیون    
برنامه توقف ممنوع - ازکجا شروع کنیم؟
28 بهمن 1394 - شبکه تهران
مشاهده ازسایت تلویبیون    
برنامه توقف ممنوع - نگاه انتقادی به آموزش و پرورش
5 اسفند 1394 - شبکه تهران
مشاهده ازسایت تلویبیون    
برنامه توقف ممنوع - نظام آموزشی 
12 اسفند 1394 - شبکه تهران
مشاهده از سایت تلویبیون    
برنامه عمق آب
1390 - شبکه آموزش
     
برنامه باز باران - شبکه آموزش

جلسه 1 - 9/2/1391 - معرفی عمومی مدرسه

جلسه 2 - 20/2/1391 - انتظاراتم از مدرسه مطلوب و محبوب من!

جلسه 3 - 27/2/1391 - درگير شدن بچه ها در كارهاي عملي در مدرسه

جلسه 4 - 3/3/1391 - گردش های علمی

جلسه 5 - 10/3/1391 - فضا و محيط كلاس و مدرسه و تجهيزات من

جلسه 6 - 17/3/1391 - قرآن

جلسه 7 - 24/3/1391 - زندگي در مدرسه

جلسه 8 - 27/3/1391 - قرآن

جلسه 9 - 31/3/1391 - نگاهی به نقشه ابعاد مدرسه محبوب من

جلسه 10 - 7/4/1391 - شخصیت

جلسه 11 - 14/4/1391 - شخصیت

جلسه 12 - 21/4/1391 - شخصیت

     

برنامه باز باران - اردوی خداشناسی - شبکه آموزش
جلسه 1 - 21/4/1391 - اسماءلله

جلسه 2 - 21/4/1391 - اسماءلله

جلسه 3 - 21/4/1391 - اسماءلله

جلسه 4 - 21/4/1391 - اسماءلله

جلسه 5 - 21/4/1391 - اسماءلله

جلسه 6 - 21/4/1391 - اسماءلله

جلسه 7 - 21/4/1391 - اسماءلله

جلسه 8 - 21/4/1391 - اسماءلله

جلسه 9 - 21/4/1391 - اسماءلله

جلسه 10 - 21/4/1391 - اسماءلله

جلسه 11 - 21/4/1391 - اسماءلله

جلسه 12 - 21/4/1391 - اسماءلله

     
برنامه خانه ما - کودک، خانه، مدرسه - شبکه دوم سیما

جلسه 1 - 17/3/1391 - آشنایی با رویکرد مدرسه

جلسه 2 - 17/3/1391 - شخصیت

جلسه 3 - 17/3/1391 - شخصیت

     
    چالش ها، ميزگردها و مصاحبه ها
  میزگرد ظرفیت های مردمی علوم انسانی
  اردوان مجیدی -  1393
     
  تربیت فناورانه
  اردوان مجیدی - مرکز تحقیقات آموزش و پرورش - متن مصاحبه - 1393
42KB
  میزگرد مدیریت سازمانهای دانش بنیان
  گفتکوی ماه نشریه تدبیر - شماره 258 -  آذر/دی 1392 - تهران
15.8MB
  میزگرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  گفتکوی ماه نشریه تدبیر - شماره 228 - اردیبهشت 1390 - تهران

3MB

  میزگرد ارزیابی معماری سازمانی
   اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران - 21 و 22 مرداد 1388 - اصفهان
 

2.16 MB

  نشست آینده نگری، بررسی و تعیین عوامل موثر بر نظام تعلیم و تربیت
  شورای عالی انقلاب فرهنگی - کمیسیون تعلیم و تربیت - 24/4/1388
     
  نشست تخصصي جهاني‌شدن و بومي ماندن برنامه درسي - ميزگرد فاوا - بابلسر- دانشگاه علوم پايه - 8/8/1387
   هشتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران، جهاني‌شدن و بومي‌ماندن برنامه درسي: چالش‌ها و فرصت‌ها
490KB
470KB
  ميزگرد " بررسى كاركرد پروژه هاى طرح جامع و معمارى سازمانى در دستگاههاى كشور"
   دوازدهمين كنفرانس بين المللى انجمن كامپيوتر ايران، دانشگاه شهيد بهشتى، 3-1 اسفند 1385
  انسجام با معمارى سازمان ، نقشه مسير در معمارى فرهنگ
   گفتگو با نشريه داخلى سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران (پنجره) – شماره 29 – آبان 1385

3.7MB

  بررسى نظام آموزشى در ايران
  اولين كنفرانس برنامه‌ريزى تحصيلى – دانشگاه تهران – دانشكده آموزش و روان‌شناسى – 1383
 

 

 
       ______________________________________________________________________________________________
هرگونه نقل قول و استفاده از مطالب و مستندات اين سايت تنها با ذكر مرجع مجاز مي‌باشد.
نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@irit.ir ارسال نماييد.
موسسه مطالعات راهبردى فن‌آورى اطلاعات، 1394